Welkom bij Kinderdagverblijf Twinkel

Hier is je kind het stralende middelpunt!

Waarom kies je voor Twinkel?

Uniek 4-groepen concept

Warm, biologisch eten

Geen stapelbedden

Een eigen Twinkel-kapsalon

Periodieke, leerzame thema’s

Twinkel houdt van feestjes

Onze visie

Twinkel biedt opvang vanuit vier pedagogische basisdoelen:

    1.  Lichamelijke en emotionele veiligheid.
    2. Ontwikkeling van persoonlijke competenties.
    3. Ontwikkeling van sociale competenties.
    4. Eigen maken van normen en waarden.

Twinkel erkent dat ieder kind een uniek individu is en moet als individu worden geaccepteerd en gewaardeerd. Ieder kind heeft het recht om een eigen identiteit te ontplooien en om maximaal te worden gestimuleerd om zijn of haar persoonlijke competenties te ontwikkelen.

Twinkel wil deze mogelijkheden bieden in alle veiligheid, zowel lichamelijk als emotioneel. Het is van belang dat het individuele kind niet lijdt onder de groep, zoals ook de groep niet mag lijden onder het individuele kind.

Het verschil met thuis is dat een kind op Twinkel tot een groep behoort. Kinderen komen bij elkaar samen, gaan om met leeftijdsgenootjes en doen nieuwe ervaringen op die hen helpen in hun ontwikkeling. De groep stelt kinderen in staat van elkaar te leren.

Onder professionele begeleiding van onze pedagogisch medewerkers delen zij ervaringen, vinden zij herkenning bij elkaar, dagen zij elkaar uit en steunen zij elkaar. Zij stimuleren elkaar en leren samenwerken. Op Twinkel worden op die manier hun sociale competenties maximaal gestimuleerd. Al spelenderwijs leren de kinderen tevens belangrijke normen en waarden kennen in een gezonde en gezellige omgeving. Onze zorgzame, pedagogisch medewerkers gaan iedere dag enthousiast aan de slag om deze basisdoelen te waarborgen en te realiseren.

kinderdagverblijf hoofddorp

Ons Team

Brenda

Shemana

Cheryl

Mandy

Dilara

Mylene

Bobbie-Jo

Petra

Rian

kinderdagverblijf hoofddorp

Over ons

Kinderdagverblijf Twinkel is al sinds 1993 typisch Twinkel. Door onze jarenlange ervaring in de kinderopvang weten wij wat echt belangrijk is voor een kind. Op onze veilige en gezellige groepen voelen kinderen zich altijd meer dan thuis.

Onze pedagogisch medewerkers weten dat professionaliteit niet ten kosten hoeft te gaan van persoonlijke en oprechte aandacht. Op ons dagverblijf staan licht en ruimte centraal in combinatie met vrolijke en natuurlijke elementen.

Ons spelmateriaal is kleurijk en uitdagend en binnen ons unieke 4-groepenconcept doet een kind ieder levensjaar weer nieuwe ontdekkingen op een nieuwe groep, speciaal toegespitst op zijn of haar leeftijd op dat moment.

Zowel ouders als kinderen ervaren iedere dag dat unieke Twinkelgevoel waar altijd iemand voor je klaar staat als je die nodig hebt. Dat is typisch Twinkel.

kinderdagverblijf twinkel hoofddorp (1)

Tarieven 2021

Tarieven per maand
Dagen per week Uren per week Uren per jaar 0-1 jaar opvang 1-4 jaar opvang
1 11 572 € 424,- € 403,-
2 22 1144 € 848,- € 806,-
3 33 1716 € 1272,- € 1209,-
4 44 2288 € 1696,- € 1612,-
5 55 2860 € 2121,- € 2016,-
Tarieven per uur
0-1 jaar opvang 1-4 jaar opvang
Standaard opvang € 8,90 € 8,46
Ochtend opvang (5,5 uur) Incl. warme maaltijd € 9,30 € 8,80
Middag opvang (5,5 uur) Excl. warme maaltijd € 9,00 € 8,60
Opvang om de week Even of oneven week € 9,00 € 8,70
Extra dag opvang € 99,90 € 96,00

Minimaal één dag of twee halve dagen opvang per week. De bedragen zijn afgerond. Wij vragen geen inschrijfgeld.

Kinderopvangtoeslag 2021

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden nadat de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. Kijk op www.toeslagen.nl

Wijzigingen voorbehouden.

Schrijf je kind direct in!

Ouderportaal

Volg ons op Facebook & Instagram!

Stuur ons een bericht

3 + 14 =