Welkom bij Kinderdagverblijf Twinkel

Hier is je kind het stralende middelpunt!

Waarom kies je voor Twinkel?

TWINKEL BESTAAT 30 JAAR!

Uniek 4-groepen concept

Warm, biologisch eten

Geen stapelbedden

Een eigen Twinkel-kapsalon

Periodieke, leerzame thema’s

Vacature open!

Twinkel houdt van feestjes

Onze visie

Twinkel biedt opvang vanuit vier pedagogische basisdoelen:

  1.  Lichamelijke en emotionele veiligheid.
  2. Ontwikkeling van persoonlijke competenties.
  3. Ontwikkeling van sociale competenties.
  4. Eigen maken van normen en waarden.

Twinkel erkent dat ieder kind een uniek individu is en moet als individu worden geaccepteerd en gewaardeerd. Ieder kind heeft het recht om een eigen identiteit te ontplooien en om maximaal te worden gestimuleerd om zijn of haar persoonlijke competenties te ontwikkelen.

Twinkel wil deze mogelijkheden bieden in alle veiligheid, zowel lichamelijk als emotioneel. Het is van belang dat het individuele kind niet lijdt onder de groep, zoals ook de groep niet mag lijden onder het individuele kind.

Het verschil met thuis is dat een kind op Twinkel tot een groep behoort. Kinderen komen bij elkaar samen, gaan om met leeftijdsgenootjes en doen nieuwe ervaringen op die hen helpen in hun ontwikkeling. De groep stelt kinderen in staat van elkaar te leren.

Onder professionele begeleiding van onze pedagogisch medewerkers delen zij ervaringen, vinden zij herkenning bij elkaar, dagen zij elkaar uit en steunen zij elkaar. Zij stimuleren elkaar en leren samenwerken. Op Twinkel worden op die manier hun sociale competenties maximaal gestimuleerd. Al spelenderwijs leren de kinderen tevens belangrijke normen en waarden kennen in een gezonde en gezellige omgeving. Onze zorgzame, pedagogisch medewerkers gaan iedere dag enthousiast aan de slag om deze basisdoelen te waarborgen en te realiseren.

kinderdagverblijf hoofddorp

Ons Team

Brenda

Shemana

Cheryl

Mandy

Bobbie-Jo

Dilara

Judith

Petra

Uniek 4-groepen concept

Alleen bij Twinkel HD vind je 4 groepen binnen één kinderdagverblijf. Dit betekent dat een kind ieder jaar weer een groep kan opschuiven en op die manier de opvang zal krijgen die behoort tot zijn of haar specifieke leeftijd.

Waar andere dagverblijven soms maar twee groepen hebben waar de kinderen dus jaren in dezelfde ruimte met het zelfde speelgoed verblijven, biedt Twinkel voor elk jaar een nieuwe groep met nieuwe uitdagingen! Wij geloven dat kinderen hierdoor beter verzorgd, begeleid en gestimuleerd kunnen worden. Vooral voor het laatste jaar is dit extra belangrijk zodat de stap van dagverblijf naar basisschool minder groot is!

Lees meer over de ouderraad van Twinkel

De ouderraad van Twinkel wordt gevormd door Linda Verheij, moeder van Abbey en Lilou, Esther de Krijger-Volkert, moeder van Louan en Noé en Tirzah de Winter, moeder van Feline.

De ouderraad stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie en de dagelijkse leiding. Wij adviseren over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van:

 • Het kwaliteitsplan (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding)
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheid
 • Risico-inventarisering veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Wijziging van de tarieven
 • Klachtenregeling
 • Voor klachten van de ouderraad zelf verwijzen wij je hierbij door naar de website van de Geschillencommissie.

Wij fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Contact opnemen met de ouderraad voor bijvoorbeeld het inbrengen van agendapunten, ideeën of andere op- en aanmerkingen kan via het e-mailadres info@twinkel.nl. Daarnaast zijn wij zelf natuurlijk ook te vinden in de wandelgangen bij Twinkel!

Wij komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Bij de meeste vergaderingen is ook een medewerker van Twinkel aanwezig. Eén keer per jaar vindt er een openbare ouderraadvergadering plaats. Iedereen is daarbij natuurlijk van harte welkom! Van elke vergadering wordt een verslag bewaard.

Het Reglement Oudercommissie en het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie vind je hier.

kinderdagverblijf hoofddorp

Over ons

Kinderdagverblijf Twinkel is al sinds 1993 typisch Twinkel. Door onze jarenlange ervaring in de kinderopvang weten wij wat echt belangrijk is voor een kind. Op onze veilige en gezellige groepen voelen kinderen zich altijd meer dan thuis.

Onze pedagogisch medewerkers weten dat professionaliteit niet ten kosten hoeft te gaan van persoonlijke en oprechte aandacht. Op ons dagverblijf staan licht en ruimte centraal in combinatie met vrolijke en natuurlijke elementen.

Ons spelmateriaal is kleurijk en uitdagend en binnen ons unieke 4-groepenconcept doet een kind ieder levensjaar weer nieuwe ontdekkingen op een nieuwe groep, speciaal toegespitst op zijn of haar leeftijd op dat moment.

Zowel ouders als kinderen ervaren iedere dag dat unieke Twinkelgevoel waar altijd iemand voor je klaar staat als je die nodig hebt. Dat is typisch Twinkel.

kinderdagverblijf twinkel hoofddorp (1)

Tarieven 2024

  Tarieven
  0-1 jaar 1-4 jaar
Standaard opvang per uur € 10,70 € 10,25
    Tarieven per maand
Dagen per week Uren per week 0-1 jaar opvang 1-4 jaar opvang
       
2 22 € 1020,- € 976,-
3 33 € 1530,- € 1464,-
4 44 € 2040,- € 1952,-
5 55 € 2550,- € 2440,-

De bedragen zijn afgerond. Wij bieden verschillende opvangpakketten aan, tegen verschillende tarieven. De minimale afname is twee dagen per week. Informeer naar jullie specifieke wensen. Wijzigingen voorbehouden.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag zo snel mogelijk wordt aangevraagd. Bij voorkeur zodra de plaatsing is goedgekeurd. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl

Schrijf je kind direct in!

Ouderportaal

Volg ons op Facebook & Instagram!

Stuur ons een bericht

4 + 15 =