Ons team

Babygroep

Judith

Nathalie

Mandy

Jennifer

Dreumesgroep

Mylene

Cheryl

Floortje

Dilara

Priscilla

Peutergroep

Bobbie-Jo

Madhu

Petra

Peuterkleutergroep

Alona

Claudia

Rian

Office

Brenda

Vincent

Shemana

Flexers

Bonnie

Esther

Mandy

Uniek 4-groepen concept

Alleen bij Twinkel HD vind je 4 groepen binnen één kinderdagverblijf. Dit betekent dat een kind ieder jaar weer een groep kan opschuiven en op die manier de opvang zal krijgen die behoort tot zijn of haar specifieke leeftijd.

Waar andere dagverblijven soms maar twee groepen hebben waar de kinderen dus jaren in dezelfde ruimte met het zelfde speelgoed verblijven, biedt Twinkel voor elk jaar een nieuwe groep met nieuwe uitdagingen! Wij geloven dat kinderen hierdoor beter verzorgd, begeleid en gestimuleerd kunnen worden. Vooral voor het laatste jaar is dit extra belangrijk zodat de stap van dagverblijf naar basisschool minder groot is!

Lees meer over de ouderraad van Twinkel

De ouderraad van Twinkel stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie en de dagelijkse leiding. Wij adviseren over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van:

  • Het kwaliteitsplan (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten en inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding)
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheid
  • Risico-inventarisering veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Wijziging van de tarieven
  • Klachtenregeling
  • Voor klachten van de ouderraad zelf verwijzen wij je hierbij door naar de website van de Geschillencommissie.

Wij fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Contact opnemen met de ouderraad voor bijvoorbeeld het inbrengen van agendapunten, ideeën of andere op- en aanmerkingen kan via het e-mailadres ouderraadhd@twinkel.nl. Daarnaast zijn wij zelf natuurlijk ook te vinden in de wandelgangen bij Twinkel!

Wij komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Bij de meeste vergaderingen is ook een medewerker van Twinkel aanwezig. Eén keer per jaar vindt er een openbare ouderraadvergadering plaats. Iedereen is daarbij natuurlijk van harte welkom! Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, welke zijn terug te vinden op deze pagina onder het kopje ‘notulen’.

Het Reglement Oudercommissie en het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie vind je hier.